ЀСКАМ

ЀСКАМ, ‑аш, несв., прех. Остар. и диал. Спирам или връщам леко назад впрeгнато добиче или кола, като подвиквам "ес". Параходът изрева и зе да се обръща, като волове на оран, кога ги ескат на края на браздата. Т. Влайков, Съч. II, 54.

Списък на думите по буква