ЕСКИДЖЍЙЧЕ

ЕСКИДЖЍЙЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар. и диал. Умал. от ескиджия.

Списък на думите по буква