ЕСКИМО̀С

ЕСКИМО̀С1 м. Мъж, който по произход принадлежи към коренното население на полярното крайбрежие на Северна Америка, Североизточна Азия и Гренландия. Същото [израстване] е установено и при ескимосите, ръстът на които през последните десет години се е увеличил средно с 3-4 см. Л. Петров и др., БНК, 30. Откак белият човек е проникнал в полярните области — което не е толкова отдавна — ескимосът е научил много нещо от него и е използувал разумно своето знание. ПН, 1934, кн .2, 28. Ескимосите населяват крайбрежията на полярния Север, гдето живеят на малки групи. Л. Мелнишки, К, 70. Тундрата е рядко населена главно с индианци и ескимоси. Те се занимават с лов, риболов и някои дребни занаяти. Геогр. V кл, 114.

— От фр. esquimau през рус. эскимосы.

ЕСКИМО̀С

ЕСКИМО̀С2 м. Топло детско костюмче, обикновено от вълнено трико, което се състои от блузка, панталон, често и шапчица (използвано в 50-те и 60-те години на ХХ в.). Момиченцето беше с ескимос и плетена шапчица, която стягаше като полумесец кръглото му, пълничко лице. К. Калчев, СТ, 115.

Списък на думите по буква