ЕСКИМО̀СЧЕ

ЕСКИМО̀СЧЕ1, мн. ‑та, ср. Умал. от ескимос1.

ЕСКИМО̀СЧЕ

ЕСКИМО̀СЧЕ2, мн. ‑та, ср. Умал. от ескимос2. В магазините са пуснали в продажба детски ескимосчета и жилетки.

Списък на думите по буква