ЕСКУ̀ДО

ЕСКУ̀ДО ср. Парична единица в Португалия и Бразилия.

— От португ. escudo.

Списък на думите по буква