ЕСНА̀ФЧЕ

ЕСНА̀ФЧЕ, мн. ‑та, ср. Пренебр. Умал. от еснаф. Ти, уж високо издигналият се над другите, си също такова еснафче като тези, които са я оставили. Ем. Станев, ИК I и II, 120.

Списък на думите по буква