ЕСПАРЗЀТА

ЕСПАРЗЀТА ж. Бот. Многогодишно тревисто фуражно и медоносно растение от семейство бобови, с високо до 80 см стъбло, нечифтоперести листа и розови гроздовидни цветове. Onobrychis sativa. Еспарзетата се отглежда успешно на варовити и не много богати почви. Тя има хранителните качества на люцерната. Осн. сел. стоп. VIII кл, 97. През летния период главен източник на белтъчни вещества и витамини за животните е зелената трева. Особено богата на такива вещества е зелената трева от бобовите тревисти растения: люцерната, еспарзетата, детелината и грахът. ВН, 1961, бр. 3060, 2.

— От фр. esparcette.

Списък на думите по буква