ЕСПЕРА̀НТСКИ

ЕСПЕРА̀НТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от есперанто. Живописният старинен град е неразривно свързан с есперантското движение в България. ВН, 1960, бр. 2759, 4. По случай двадесет години от героичната смърт на антифашисткия борец и секретар на Българския есперантски съюз Никола Шопов,.., софийското есперантско дружество .. урежда възпоменателна вечер в есперантския клуб. ВН, 1961, бр. 3176, 2. На ревера на ножаря Данаил Иванов зеленее есперантска значка. Ив. Коларов, Е, 7.

Списък на думите по буква