ЕСПРЀСО

ЕСПРЀСО неизм. прил. 1. Обикн. в съчет. Кафе еспресо — питие кафе, приготвено в специална машина чрез прекарване на водна пара под налягане през едро смле‑

ни зърна от кафе. Изпи кафето си, едва половин чашка силно, ароматно кафе еспресо. П. Вежинов, НБК, 76.

2. Разг. Като същ. Кафето, приготвено по този начин. △ Сервирате ли еспресо? // Количеството такова кафе, което се съдържа в една чаша. △ Дайте ми едно еспресо.

3. Разг. Като същ. Машината, с която се приготвя такова кафе. Ние седяхме зад простите дъсчени маси без покривки, пиехме на едри глътки кафе, което еспресото току-що беше изцедило от своята никелирана човка. С. Северняк, ВСД, 25. Ганчо (изброява вещите). Портативно хладилниче, транзисторче, стенен часовник, еспресо за кафе, печката и голяма ваза. В. Нешков, П, 215-216.

Списък на думите по буква