ЕСТАФЀТА

ЕСТАФЀТА ж. Остар. Книж. Щафета.

— От фр. estafette през рус. эстафета.

Списък на думите по буква