ЕСТЕЗИОЛО̀ГИЯ

ЕСТЕЗИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Анат. Дял от анатомията, който изучава сетивните органи.

— Лат. aesthesiologia от гр. бйуфзуЯб ’усещане’ + ‑логия.

Списък на думите по буква