ЕСТЕРИФИЦЍРАНЕ

ЕСТЕРИФИЦЍРАНЕ, мн. няма. Хим. Отгл. същ. от естерифицирам и от естерифицирам се; естерификация. Етиловият алкохол взаимодействува с киселини, при което се получават съединения, наречени естери, а самият процес се нарича естерифициране. Хим. Х кл, 1965, 47.

Списък на думите по буква