ЕСТЀСТВЕНИЧКА

ЕСТЀСТВЕНИЧКА ж. Рядко. Жена естественик. Пред смълчаните ученици застана естественичката и започна своя урок.

Списък на думите по буква