ЕСТЕСТВЕНОИСТОРЍЧЕСКИ

ЕСТЕСТВЕНОИСТОРЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до естествена история; естественоисторичен. Естественоисторически музей. Естественоисторическа сбирка. Естественоисторически изследвания. Естественоисторическо проучване.

Списък на думите по буква