ЕСТЕСТВЕНОНАУ̀ЧЕН

ЕСТЕСТВЕНОНАУ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Остар. Който се отнася до областта на естествените науки. Естественонаучните занятия образуват фокус на Гьотевата мисъл през втората половина на живота му. М. Арнаудов, Г, 52. Той се е борил против всякакъв анимизъм и дуализъм в естественонаучните проблеми и факти и на тая почва се е сблъскал със своите сътрудници. Пр, кн. 1, 4.

Списък на думите по буква