ЕСТЕСТВОИЗПИТА̀ТЕЛЕН

ЕСТЕСТВОИЗПИТА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Естествоизпитателски. Един руски естествоизпитателен вестник съобщава, какво един селянин, който се оженил за втори път на 70 годишна възраст, първата му жена родила 21 пъти. У, 1871, 256.

Списък на думите по буква