ЕСТЕСТВОИЗПИТА̀ТЕЛКА

ЕСТЕСТВОИЗПИТА̀ТЕЛКА ж. Жена естествоизпитател. Тя иска да стане естествоизпитателка, да изучава природата.

Списък на думите по буква