ЕСТЕТИЗЍРАМ

ЕСТЕТИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. 1. Придавам естетически характер на някакъв факт или обстоятелство; представям нещо като естетически значимо, обикн. в художествена творба от изкуството или

литературата. Несигурността, която той така естетизира, не е за него някаква предпоставена теза, а изразява нещо същностно и органично. Пл, 1969, кн. 6, 53.

2. Правя, сътворявам нещо така, че да се хареса, да се възприема като хубаво, като естетично, прекрасно. Естетизирам своето работно място.

3. Изк. Прекомерно изтъквам външната, формалната страна на художествената творба, като пренебрегвам или отричам напълно идейното ѝ съдържание. естетизирам се страд.

Списък на думите по буква