ЕСТЕТИЗЍРАНЕ

ЕСТЕТИЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от естетизирам и от естетизирам се. Още по-голямо недоумение предизвика у блюстителите на морала образът на Ирина. Тъкмо Ирина им даде повод да обвинят автора на "Тютюн" в естетизиране на старите чувства на трагичните преживявания. С, 1952, кн. 3, 180.

Списък на думите по буква