ЕСТЕТЍЧНОСТ

ЕСТЕТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от естетичен. Претрупаността на стоки и модели трябва да се избягва, като се оставя само необходимото за показване на клиента — с това ще спечелим въздух и естетичност на проектирания магазин. С. Цонев и др., ВА, 42. Необходимо е да се полагат максимални грижи за образцово уреждане на витрините, да им се придава привлекателност, нагледност и естетичност.Естетичност в облеклото и модата.

Списък на думите по буква