ЕСТЀТКА

ЕСТЀТКА ж. Книж. Жена естет.

Списък на думите по буква