ЕСТЀТСКИ

ЕСТЀТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се отнася до естетизъм. Зад термините "млади" и "стари" на Кръстев се крие едно .. съдържание — крият се неговите индивидуалистични, естетски и формалистични схващания. С, 1955, кн. 9, 115. Тя [идеята на картината] звучи като укор, отправен към онези творци на изкуството, които се откъсват от важните задачи на своето време, затварят се в тесния кръг на естетските проблеми и ги правят основен предмет на своето творчество.

Списък на думите по буква