ЕСТО̀НЕЦ

ЕСТО̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. 1. Мъж, който по произход принадлежи към основното население на Естония. Трето място заемат народите от угрофинската езикова група — коми, карели, естонци и др. Геогр. Х кл, 20. До Първата световна война народите от Прибалтика — литовци, латиши и естонци — влизаха в състава на Руската империя.

2. Гражаданин, поданик на Естония. Естонците посещават черноморските ни курорти.

Списък на думите по буква