ЕСТРА̀ДА

ЕСТРА̀ДА ж. 1. Временно или постоянно издигнато място на открито или в зала, предназначено за излизане на оратори, оркестър или артисти пред публика; подиум. На малкото площадче, затворено като кладенец, е вдигната естрада, окичена с книжни фенери. К. Константинов, ПЗ, 197. Залата, в която щеше да дава [артистът] представленията си, побираше около триста посетители. В средата ѝ се издигаше висока украсена естрада. Ив. Планински, БС, 43. Един гимназист помъкна малка катедра към предната част на естрадата, откъдето Кондарев разглеждаше гъстата маса от глави и устремени към него очи. Ем. Станев, ИК I и II, 61. Пред общината се мъдреше една естрада, постлана с персийски килим, взет назаем от Пеев. Д. Вълев, З, 187. Ти не знаеш ли, че обикновено тези колективи .. пишат на афишите имената на едни, а на естрадата се явяват други? Б. Балабанов, НС, 37.

2. Остар. Високо издигнато над пода място в ресторант, цирк, кино или театрален салон и под., предназначено за отбрана публика; ложа. Платихме по 25 цента и влизаме в един голям салон, около който са издигнати естради; на тези възвишености са наредени масички и при всяка маса седи по една "хубавица". Ал. Константинов, БПр IV, 45. Нареждаха вечерта да отведа свободните войници на кино.. Оставих долу войниците и качих се на естрадата, приготвена за офицерите. Г. Райчев, Избр. съч. I, 72.

3. Само ед. Остар. Естрадно изкуство. Разгневеният Бохоров сипеше огън и жупел срещу смутения Алурков. — Къде са хората? Нали всички билети са продадени? Къде са зрителите? .. — Еснафска паплач, другарю Бохоров — .. — Дай им на тях тюрлюгювеч и телевизионна естрада! Й. Попов, СЛ, 67. Наред с професионалната естрада се развива и самодейната. НК, 1958, бр. 39, 3. Чу че тази продавачка млада / изучава музика в кръжок — / и от самодейната естрада, / може би я чака път висок... Ел. Багряна, С, 1952, кн. 2, 6.

4. Остар. Естрадна музика; поп музика. "Златният орфей" е най-престижният конкурс за българската естрада. △ Летен фестивал на естрадата. △ Театър на естрадата.

— От исп. estrada 'улица' през фр. estrade. — С. Радулов, Галерия из монтионовски премии... (превод), 1875.

Списък на думите по буква