ЕСТРОГЀН

ЕСТРОГЀН м. Спец. 1. Само ед. Вещество, чийто химически състав е близък до състава на женските полови хормони и има подобно на тях действие върху организма на жената или женските животни. // Това вещество като медикамент. При наличност на кръвотечение се провежда симптоматично лечение.. Напоследък с успех се прилага комбинацията на естроген с прогестерон. И. Щъркалев, Г, 47.

2. Обикн. мн. Женски полови хормони, произвеждани от яйчниците. При жената водеща роля в половото развитие имат яйчникът и произвежданите от него женски полови хормони (естрогени), които способствуват за фазовите изменения в матката. П, 1979, бр. 27, 14.

— От гр. οxστρος 'страст, ярост' + γένος 'раждане'.

Списък на думите по буква