ЕСТРОГЀНЕН

ЕСТРОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Биол. Мед. Който се отнася до естроген. Освен същинския фоликуларен хормон в терапията се въведоха от известно време синтетични естрогенни субстанции. И. Щъркалев, Г, 232. През последните години бяха употребени и естрогенни вещества за угояване на селскостопански животни.

Списък на думите по буква