ЕСТРО̀Н

ЕСТРО̀Н м. Биол. Вид женски полов хормон; фоликулин. Към естрогенните хормони принадлежи естронът. Б. Койчев, Б, 99.

— От гр. οxςτρος 'възбуда, ярост'.

Списък на думите по буква