ЕСТУА̀РЕН

ЕСТУА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Геогр. Прил. от естуар. По Атлантическото крайбрежие на Северна Америка има малки, но много удобни за пристанища заливи и естуарни устия. Геогр. V кл, 85.

Списък на думите по буква