ЕТАЖЀРЧИЦА

ЕТАЖЀРЧИЦА ж. Умал. от етажерка; малка етажерка.

Списък на думите по буква