ЕТАНО̀Л

ЕТАНО̀Л, мн. няма, м. Хим. Етилов алкохол, винен спирт; спирт. Според Женевската номенклатура названията на едновалентните алкохоли се образуват от имената на съответните метанови въглеводороди, като се прибави към тях окончанието — ол: метан — метанол, етан — етанол. Хим. Х кл, 1958, 52. Чрез биохимично преработване на меласата могат да се получат: етанол, мая за хляб. Д. Димитров, ОХТ, ч. 2, 192.

Списък на думите по буква