ЕТА̀П

ЕТА̀П м. 1. Книж. Място, пункт, където се спира и се прави престой и почивка при продължително пътуване. Така приятно и сполучливо и тържествено се свърши посещението на село Дермендере, което беше първият етап на тая знаменита избирателна обиколка. Ив. Вазов, Съч. VI, 213. Ще поседим ден, два, три, на уречения ден, дядо Вълко ще дойде с воловците, ще впрегне колата и потегляме назад. По същия път, по същите етапи. П. Русев, ВПШ, 38. До шосето стои самотно дърво: .. — там трябва да стигна, да седна под сянката и да чакам.. Вторият етап е храстът, който се мержелее пред мен. Л. Стоянов, Х, 47. // Остар. Такова място като постоянна, задължителна спирка при пътуване за контрол, проверка на документи, при транспортиране на стоки и товари или при превеждане на арестанти, конвоиране или екскортиране. Под конножандармерийски конвой нас, пеши неволни туристи, подкарваха по снежните друмове на майка България и ний крачим, крачим от етап на етап, спим по участъците. Ал. Константинов, Зн, 1895, бр. 20, 16.

2. Воен. Пункт по пътя на движещи се войски, армейски формирования или отделни военнослужещи, предназначен за спиране, снабдяване с провизии и боеприпаси, нощув‑

ка, медицинско обслужване и под. По посока към границата са разположени няколко етапа и един контролен пункт.

3. Спорт. Разстоянието, което е част от цялото разстояние между две точки, между два пробега в спортни състезания по бягане, колоездене и др. под. По него [таблото на пробега] можеше да се узнае най-бързо, кой е победителят на всеки етап. П. Славински, МСК, 77. Четвъртият етап, [от колоездачното съзтезание] както и предишните три етапа, премина при оспорвана борба. △ Етапът бе завършен от 56 колоездачи. △ Маршрутът при днешното рали включва 2000 км, разпределени на 10 етапа.

4. Книж. Обикн. със съгл. опред. Определен период от време в процеса на извършването, протичането на нещо, който се оформя, очертава, обикн. между два фиксирани момента, периода, резултата; фаза. Вторият етап [на празника на младостта] да започне в края на месец април и да продължи до края на май. През това време ще се организират общоградски мероприятия, като конкурси, вечери, концерти. НМ, 1958, бр. 90, 3. Понеже солната киселина представлява воден разтвор на хлороводорода, следва, че производството ѝ по синтетичен метод се извършва на два основни етапа (фази): 1) синтез на хлороводород; 2) поглъщане на хлороводорода от водата. Хим. VII кл, 90. Прилагането на новия учебен план в училищата трябва да става на етапи в зависимост от условията. НК, 1958, бр. 21, 3. Строителството на завода вече навлиза в последния етап.

5. Книж. По-висока степен в развитието на нещо, отбелязано с определено събитие, действие, постижение и под. Стремежът на скулптора е да открие и предаде националния тип на българина,.. Търсенията на Лазаров в това отношение бяха етап по пътя на българското изкуство. ЛФ, 1956, бр. 2, 3. На оня етап на развитие на нашата историография това не бе възможно, понеже не разполагахме с множеството по-късни приноси върху османската феодална система и състоянието на българското общество през ХVIII в. В. Мутафчиева, КВ, 10. — Вие ще вървите пред коня и ще го водите за юздата. На тоя етап това е разходка с кон в паркова обстановка. Й. Попов, ИЖП, 47. Към края на февруари 1922 година излиза от печат стихосбирката "Да бъде ден!", която отбелязва етап в развитието на българската революционна поезия. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 108.

6. Воен. Период, част от дадена военна операция, целите на която се характеризират с решаване на определени поставени задачи. Той идеше всеки ден у дома ми да следи по голямата карта на Балканския полуостров етапите на нашите победоносни войски по бойните полета. Ив. Вазов, ВБ, ХI. Победният батальон ще върви на трийсетина крачки отзад, охраняван от няколко бойци-победители. Така ще завърши първият етап от военната игра... Цв. Ангелов, ЧД, 105.

◊ На етапи. По начин, който включва постепенност и настъпателност; стъпаловидно, постепенно. Сам даскал Славейко разкопаваше на етапи римските развалини под могилата Илинец. Й. Радичков, ВН, 84. — Коя измама сломява най-ефикасно съпротивителните сили: трусовата измама или измамата на етапи. Й. Попов, БНО, 79.

— Фр. ètape.

Списък на думите по буква