ЕТА̀ПЕН

ЕТА̀ПЕН, ‑пна, ‑пно, мн. ‑пни, прил. Книж. 1. Който се отнася до етап. Етапните пунктове — това са неизбежните фокуси, в които се събира движението от много пътища, задържа се при тях за повече или по-малко време, и след това отново се подхваща в най-разнообразни посоки. Й. Йовков, Разк. III, 170-171. Полските лазарети и етапни болници бяха препълнени с ранени. Д. Казасов, ВП, 177. Етапното плуване по Дунава ще завърши утре с етапа Свищов-Русе, дълъг 60 км. ОФ, 1950, бр. 1824, 4.

2. Който става, който се извършва на етапи. Одобрен е общ градоустройствен план за най-целесъобразно етапно изграждане на големия бъдещ планински курорт и туристически център Предела. М. Гловня и др., Р, 185. Проблемите на икономиката и възможността за правилното етапно изграждане на градовете се поставят като едни от най-важните. Т. Горанов и др., ПА, 94. Градският народен съвет изработи етапен план за жилищно строителство. ВН, 1959, бр. 2544, 2.

3. Като същ. етапното ср. Разг. Етапно комендантство. — Иванов, прочетете списъка поред. Който откаже, веднага да бъде изпратен в етапното! О. Бояджиев, П, 93.

◊ Етапно комендантство. Помещение, в което отсядат и нощуват изпращаните по етапен ред арестанти, затворници, задържани и др. Закараха ни в етапното комендантство в дясно от гарата. Заповядаха да оставим багажа си на двора и ни тикнаха в мъжкото отделение на ареста. Ем. Манов, ПЯ, 77. Турските власти намериха транзитните ни визи за нередовни, заповядаха на шофьора да спре автобуса пред етапното комендантство на гарата, и с лека охрана ни завардиха пред вратите на арестантското помещение. Ив. Мирски, ПДЗ, 204. По етапен ред, изпращам (отвеждам, карам) и др. Адм. Принудително, с охрана, под конвой (изпращам, отвеждам, карам), обикн. арестувани или осъдени. — Да се издири в София и да се върне — нареди Томов. — Ако трябва, по етапен ред. Макар че не можеше да си представи, на какво основание един свободен български гражданин ще бъде върнат по етапен ред. Ст. Поптонев, НСС, 35. Захари Велизаров бе

изпратен по етапен ред в София и предаден на тамошните съдебни власти. К. Калчев, ЖП, 536.

Списък на думите по буква