ЕТАТИЗА̀ЦИЯ

ЕТАТИЗА̀ЦИЯ ж. Само ед. Полит. Елемент от икономическата политика на държава, правителство, засилващ държавното присъствие и контрол в икономиката, което се изразява в превръщане на частната собственост в държавна, въвеждане на контрол на частната инициатива и на планиране на стопанската дейност; одържавяване. Етатизация, социализация, направлявано стопанство — ето начертания, които целят да се справят с една страшта беда, която омрачава живота на милиони хора. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 166.

— От фр. étatisation.

Списък на думите по буква