ЕТАТЍЗЪМ

ЕТАТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Полит. Целенасочена политика на активна намеса на държавната власт, на правителство и др. държавни институции в икономиката и стопанския живот на дадена страна. Освен наставнически писма старият праща на Петко приготвените за печат свои статии — "Причините за развитието на социализма в България" и "Държавен социализъм или етатизъм". М. Кремен, РЯ, 93.

Списък на думите по буква