ЕТИКЀТЕН

ЕТИКЀТЕН1, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до етикет1. Етикетен знак. Етикетен надпис. Етикетна графика.

ЕТИКЀТЕН

ЕТИКЀТЕН2, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до етикет2. А бяха тръгнали още по обед днес, за да избягнат досадителните за двама влюбени хора приемания, етикетни поздравления, и посрещане гости. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 30. Въпреки че с Кочо не съм съгласен по някои етикетни въпроси и чисто административно-строеви такива, аз напълно одобрявам неговата политика... Д. Кисьов, Щ, 117. Тая балканска пивница, превърната изведнъж в европейски салон, жужеше сдържано. Шепотът на преводачите се примесваше с тих етикетен смях с ръка на уста. Г. Стоев, З, 137.

Списък на думите по буква