ЕТИКЕТЍРАНЕ

ЕТИКЕТЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от етикетирам и от етикетирам се; етикетировка. Учителят следи за правилното събиране, етикетиране и съхраняване на материалите. М. Воденичаров и др., ЕБ, 10. Един от начините за контрол, за спазване на определените цени на стоките, е етикетирането. △ В големите супермаркети се прилага електронното етикетиране на стоките.

Списък на думите по буква