ЕТИКЕТИРО̀ВКА

ЕТИКЕТИРО̀ВКА ж. Нов. Поставяне на етикет1; етикетиране. Договорите трябва да съдържат задължително: страните, които сключват договора, предмета на договора, цената, опаковката и етикетировката.

Списък на думите по буква