ЕТЍЛ

ЕТЍЛ, мн. няма, м. Хим. Едновалентен въглеводороден остатък, който влиза като съставна част в молекулата на много органични съединения — СН3СН2; етилов радикал.

— От гр.

Списък на думите по буква