ЕТЍЛБЕНЗОЛ

ЕТЍЛБЕНЗОЛ, мн. няма, м. Хим. Безцветна течност, която се получава от бензол и етилен и се употребява в химическата промишленост като разтворител на много органични съединения и за добиване на стирол.

Списък на думите по буква