ЕТИЛЀНГЛИКО̀Л

ЕТИЛЀНГЛИКО̀Л, мн. няма, м. Хим. Най-простият двувалентен алкохол от парафиновия ред, който представлява масловидна безцветна отровна течност, използвана за приготовляването на антифризи, в химическата промишленост като разтворител на органични багрила и заместител на глицерина. Етиленовият окис е крайно ценен химичен продукт. От него могат да бъдат получени редица химични продукти: етиленгликол,.., и други химични съединения. М. Герасимов, ХН, 280. Етиленгликолът се използува за понижаване температурата на замръзване на водата (антифриз) в автомобилните радиатори. Д. Димитров, ОХ Т ч. 2, 218.

Списък на думите по буква