ЕТИЛЍРАНЕ

ЕТИЛЍРАНЕ, мн. няма, ср. Хим. Химическа реакция, при която в молекулата на органично съединение се въвежда етилов радикал — СН3СН2.

Списък на думите по буква