ЕТИМОЛО̀Г

ЕТИМОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Езикозн. Учен — езиковед, специалист по етимология. На международната конференция по история на славянските езици присъстваха известни слависти и етимолози от цял свят. △ Академик Стефан Младенов е виден български етимолог.

— Т. Шишков, История на българския народ, 1873.

Списък на думите по буква