ЕТИМОЛО̀ГИКА

ЕТИМОЛО̀ГИКА ж. Езикозн. Само в съчет.: Фигура етимологика. Етимологична фигура.

Списък на думите по буква