ЕТИМОЛО̀ЖКИ

ЕТИМОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Езикозн. Етимологичен.

Списък на думите по буква