ЕТЍЧЕСКИ

ЕТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Етичен. Уважение към децата, уважение към старите — това е вторият етически закон. В. Дойков, НС, 13. — Смехът, карикатурата не са естетически проблем, а етически. Ал. Гетман и др., СБ, 276. И днес още Л. Н. Толстой със същата настойчивост и последователност проповядва по цял свят оние етически принципи, които Гогол прокарвал в своите посмъртни писма. Б. Балкански, Х, 1909, кн. 5-6, 58. В такава топла и благоприятна атмосфера за създаване се е намирал по-рано Гьоте само при общуването си с историка на изкуството Хайнрих Майер, когото той поставя като етическа личност наравно с Шилер. М. Арнаудов, Г, 34.

Списък на думите по буква