ЕТНОГЕНЀЗА

ЕТНОГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Рядко. Етногенезис.

— От гр. Vинпт ’народ’+ шЭнеуйт ’раждане’ през рус. этногенез.

Списък на думите по буква