ЕТНОГЕНЀЗИСЕН

ЕТНОГЕНЀЗИСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Спец. Който се отнася до етногенезис; етногенетичен, етногенетически. Етногенезисен код на българската народност. Етногенезисен етюд за българите.

Списък на думите по буква