ЕТНОГРАФЍЗЪМ

ЕТНОГРАФЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Наличие (обикновено прекомерно) на етнографски описания, особености, детайли, в книга, спектакъл и под., като елемент на стилизация в духа на народната култура и фолклора. Повечето от актьорите са тръгнали по верен път, в значителна степен са избягнали етнографизма и са потърсили, в създаваните от тях образи да обобщят типични черти на една социална и битова среда. С, 1950, кн. 3, 166.

Списък на думите по буква