ЕТНОГРА̀ФСКИ

ЕТНОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до етнография. Във фондовете на музеите трябва да се събират.. — етнографски експонати. НК, 1958, бр. 9, 3. Баща ми приемаше стари битови костюми за етнографския отдел на читалищния музей. С. Северняк, ВСД, 124. И тук Цани Гинчев не се задоволява само с детайлно етнографско описание на обичая и на участниците в него, и тук неговите герои живеят. Г. Константинов, ПР, 121. Доктор Минович,.., е бил страстен любител на народното изкуство и с голям вкус, и разбиране е събирал етнографски предмети от всички области на Румъния. Г. Белев, КР, 111. Твърде интересна от етнографско гледище е сцената Страшният съд, дето художникът е изобразил типове в търновска носия. Ст. Михайлов, БС, 107. Етнографска сбирка. Етнографски институт. Етнографски музей.

Списък на думите по буква