ЕТНОКУЛТУ̀РЕН

ЕТНОКУЛТУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Книж. Който се отнася до културата на определен народ или народност. Битовите, политическите и военните контакти водят до отделни изяви на билингвизъм, до езикови заемки, .. и изобщо до една, макар и съвсем начална, фаза на етнокултурна симбиоза. Отеч., 1980, кн. 5, 11. Ние твърде лесно отваряме, по-скоро разширяваме формираните вече от историята в етнокултурното ни пространство специфични ниши. Зр, 1992, бр. 19, 4.

Списък на думите по буква